Açık Oturum Nedir, Açık Oturum Özellikleri Nelerdir?

Şimdi ki yazımızda değineceğimiz konulardan biri olan bir sözlü anlatım türüdür. Toplumun her kesimini ilgilendirdiği gibi, belli bir konuda da düzenlenebilir olan açık oturum hakkında bilgi vereceğiz. Peki açık oturum nedir, açık oturum özellikleri hakkında sizlere en ayrıntılı bilgileri vermek adına sizlere bu yazıyı hazırladık.

Açık Oturum Nedir, Açık Oturum Özellikleri Nelerdir?
Açık Oturum Nedir, Açık Oturum Özellikleri Nelerdir?

Açık Oturum Nedir?

Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde ve dinleyici­ler önünde tartışıldığı konuşmalara denir. Diğer bir ifadeyle güncel bir olay veya toplumu ilgilendiren bir sorunun dinleyiciler önünde bir başkan yönetiminde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir.

Açık oturum kalabalık bir izleyici önünde gerçekleştirilir. Bir salonda topluluk önünde olabildiği gibi, radyo veya televizyondan da yapılabilir. Konusu önceden belli olan açık oturumda bir başkan ve en fazla altı konuşmacı vardır. Başkan zamanı iyi kullanmalıdır. Bunun için konuşmacılara eşit süreler verir, sorularla konuşmacıların bakış açılarını sınırlandırır veya genişletir. Başkan konuşmacılara soru sorar. Programın sonunda ise önceden not aldığı konuşmaları özetleyerek birbiriyle ilişkilendirir. Açık oturumda bir sonuca varma amacı yoktur. Açık oturumun amacı, merak edilen bir konuda dinleyicileri ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmektir.

Açık Oturum Özellikleri Nelerdir?

 • Seyirci önünde alanında uzman kişiler belli bir konuda karşılıklı konuşur.
 • Amaç konunun izleyiciler tarafından derinlemesine düşünülmesidir.
 • Konuşmayı başlatan ve yönlendiren bir başkan bulunmaktadır.
 • En az 3 en fazla 6 katılımcıya yer verilir.
 • Katılımcılar sırayla ve eşit sürede konuşur.
 • Katılımcılar belli bir üslup ve saygıyla konuşmalarını yapar.
 • Teknolojinin gelişmesiyle radyo ya da televizyonlarda da gerçekleştirilir.
 • İzleyiciler soru soramaz ve sadece dinlerler.
 • Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda yapılabilir.

Açık Oturumda Konuşmacının Özellikleri

 1. Konuşmacıların alanlarında uzman kişiler olması gerekiyor.
 2. İlgili konuda önceden hazırlık yapmalılar.
 3. Konuşma sırasında gerek diğer katılımcılara gerekse izleyicilere karşı saygılı bir üslupla konuşmalılar.

Açık Oturum ve Panelin Farkları Nelerdir?

 • İkisi de münazara türü olmasın rağmen panel bir mekanda yapılır. Açık oturum ise mekanda yapılabileceği gibi radyo veya televizyonda da yayınlanabilir.
 • İki türde de konuşmayı yöneten bir başkan vardır fakat panelde daha sakin, daha düzeyli ve çatışmadan uzak bir sohbet hakimken açık oturumda daha hareketli, aksi görüşlerin çatıştığı bir ortam olabilir. Üslup farklıdır.
 • Panelde aynı konunun uzmanları, konuyu farklı bakış açılarıyla yorumlar. Açık oturumda ise karşıt fikirlerin sunulması söz konusudur.

Açık Oturumun Aşamalar Nelerdir?

1. Konuşmacıların belirlenmesi
2. Açık oturumu yönetecek başkanın belirlenmesi
3. Başkanın tartışma konusunu ve konunun önemini belirtmesi
4. Başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırasıyla söz vermesi
5. Seçilen konunun başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışılması
6. Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alması