Hangi Dilde En Çok Kelime Var?

İnsanlığın doğuşundan itibaren sürekli bir iletişim aracı vardı. Şimdi ise farklılaşan dillerle iletişimi sağlıyoruz. Peki sizce hangi dilde en çok kelime var? Gelin hep beraber araştırıp öğrenelim. Yazımızın detayında...

Hangi Dilde En Çok Kelime Var?
Hangi Dilde En Çok Kelime Var?

Konuşmak, insanoğlunun dünyadaki diğer bütün canlılardan ayıran en önemli unsurdur. İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığı zaman gelişmiş beyin yapısı etrafındaki objelere somut bir ses yüklemeye çalışmış, aynı bölgede yaşayan diğer insanlarla belirli bir kanal yoluyla anlaşma çabası içine girmiştir. Gerek sembolleri kullanarak gerekse vücudunu kullanarak bunu yapmaya çalışmıştır. Günümüzde dillerin nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir ama bununla ilgili bilim insanları tarafından olasılıklar çerçevesinde birkaç teori ortaya atılmıştır.

Bu Teorilerden İlki Tanrısal Vahiydir

Dünya üzerindeki çoğu dinde tanrı tarafından insana kelimeler öğretilerek yaratılmıştır. 4 büyük dinde de bu böyledir. Bu teori dillerin tanrı yoluyla insanlara öğretildiği ve günümüze kadar çeşitlenerek geldiğini söyler.

İkinci Teori Birliktelik teorisi

Bu teoriye göre ilk çağlarda insanlar kabile olarak yaşamış ve birlikte yaşadığı tecrübeleri birlikte anlamlandırmıştır. Yaşanılan olaylarla çıkardıkları sesleri özdeşleştirmiştir. Böylece dil oluşmuştur ve şekillenmiştir.

Üçüncü Teori Ünlemler Teorisidir

Burada ise insanlar yaşadığı korku, heyecan, öfke, sevinç gibi güçlü duyguları neticesinde bu duygu durumlarını dışa vuran kelimeler ve sesler oluşturmuştur. 

Dördüncü ve Son Teori İse Yansıma Teorisi

Bu teoriye göre ise insanlar doğada duyduğu sesleri taklit etmiştir. Bunun sonucunda ilkel diller oluşmuş ve çeşitlenerek günümüze gelmiştir. Bazı dillerde bu teoriyi destekleyen kelimeler vardır.(Boom, Bang...vs. gibi)

Dillerin oluşumuna yönelik bu teoriler bulunmaktadır. Dillerin oluşum şekline baktığımıza göre şimdi istatistiklere gelelim. Son yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde toplam 7000 ile 8000 arası dil aktif olarak bulunmaktadır. Bunların çoğunluğunun konuşan nüfusu 10 binden azdır. En fazla dilin bulunduğu kıta ise Asya kıtasıdır. Asya kıtasında 2 bin civarında dilin kullanıldığı tahmin ediliyor. En çok kelime ise 1,100,373 ile Korece'de bulunmaktadır, bunu 616,000 ile Türkçe takip eder.

Kelime Sayısına Göre İlk 10'daki Diller

En çok kelime olan 10 dil

  1. Korece = 1,100,373 kelime
  2. Türkçe = 616,767 kelime
  3. İsveçce = 600,000 kelime
  4. İzlandaca = 560,000 kelime
  5. Japonca = 500,000 kelime
  6. Litvanca = 500,000 kelime
  7. Norveçce = 500,000 kelime
  8. İngilizce = 470,000 kelime
  9. Flemenkçe = 400,000 kelime
  10. Almanca = 330,000 kelime

Milletlerin kullandıkları dillerin kelime sayıları bu şekildedir. Tabi ki bu sayılar dildeki toplam kelime sayısını gösteriyor fakat bu dilleri konuşan insanlar bu kelimelerin çok az miktarını günlük yaşantılarında kullanmaktadırlar. Örneğin Türkçe' de kelime sayısı 616,767 olmasına karşın günlük yaşantıda pratik bilgiler ile Türkçe konuşan nüfusun kullandığı kelime sayısı ortalaması 5 bin veya 6 bin kelimedir. 

Dil Neden Önemlidir?

İletişim insanlar için önemli bir ihtiyaçtır ve diller bu ihtiyacı karşılayan en önemli araçtır. Dil bir milleti millet yapan en önemli unsurdur, tek başına milleti millet yapar. Kültürü biriktiren ve milleti yaşatan şey dildir. Milletin yaşaması için dilini yaşatması mecburi bir sorumluluktur. Dil olabildiğince zengin bir şekilde kullanılarak yaşatılır. Bir dili yaşatmak için kelime dağarcığının her zerresini kullanmak, kullanılan dili yaşatmak için gerekli en önemli noktalardan biridir.