Matematik Tarih Şeridi Nasıl Nazırlanır? Resimli Örnekleri

Geçmişten günümüze yaşanan matematiksel olayları veya buluşları bir çizelge üzerinde gösterilmesine matematik şeridi denir.

Geçmişten günümüze yaşanan matematiksel olayları veya buluşları bir çizelge üzerinde gösterilmesine matematik şeridi denir.

Matematik ile ilgili günümüze kadar gelen buluşları ve formülleri bir çizelge üzerinde gösterilmesidir. Tarihi şeridi nasıl yapılır? yazımızda bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi sizlere anlatmıştık.

Bir örnek ile sizlere matematik tarih şeridini nasıl hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

Matematik Tarih Şeridi Nasıl Nazırlanır? Resimli Örnekleri

Yukarıdaki resimde Matematiğin ilk bulunmasından ve yazılı olarak literatüre girmesini bir şerid olarak hazırladık. Siz Bu şekilde daha detaylı ve günümüze kadar gelen matematik buluşlarını tarih aralığına ve çiziminizin büyüklüğüne göre bir beyaz karton üzerinde performans ödevi olarak hazırlayabilirsiniz.

Matematik tarihi ile ilgili bilgiler;

 • Sayıların cisimlerden ‘kurtulması’ (örneğin 12 sayısının 12 elmadan ayrılması), insanlık tarihinin en büyük düşünsel devrimlerinden biridir.
 • Basamak kavramının oluşumu ,matematiğin önünü açmıştır. Basamak olmasaydı,en fazla tek rakamlı sayılarla yine tek rakamlı sonuçlar veren dört işlem yapabilirdik.
 • Bilim kendini geometri ile belli etmiştir.Algılanabilir nesnelerden çizgileri,açıları ve yüzeyleri soyutlama onuru ilk olarak Tales’e aittir.
 • Bir şeklin önemli noktalarını harflerle gösterme düşüncesi ilkin Euclides’e aittir.
 • M.S. 700 yıllarında sıfır kavramı bulundu.Sıfır olmasaydı,ne bilim ,ne sanayi,ne de ticaret hızlı bir biçimde ilerleyebilirdi.
 • Bayağı kesirler (örneğin 24/5 ) 4000 yıldan beri biliniyordu.Ama ondalık sayılar (örneğin 4.8 ) ilk kez 16. yüzyılda François Vi’ete (1579’da) ve Simon Stevin (1585’de) tarafından kullanılmaya başlandı.
 • İsveç’li matematikçi John Napier,1614’te logaritmayı geliştirdi.
 • 10 Kasım 1619 tarihi,modern matematiğin doğuşunun resmi tarihidir. O günde ,geometri cebirselleşti, cebir de görselleşti. Kartezyen geometri hem fonksiyon kuramının ,hem de uzayın sayısallaştırılmasının başlangıç noktasıdır.
 • Değişmezler için a,b,c, değişkenler için de x,y,z, Descartes’ten beri (1637′den beri) kullanılmaktadır.
 • Sonsuz sembolü ilk kez 1655′de John Wallis tarafından kullanılmış ve bu sembol genel kabul görmüştür.
 • Diferansiyel ve integral hesap metodu, 1666 yılında Newton tarafından geliştirildi.Leibniz’in de eşzamanlı olarak geliştirdiği bu metot olmasaydı,mühendislik ve mimarlık ancak dahilerin işi olarak kalırdı.Limiti sıfıra giden bir değişkene,Newton ve Leibniz ‘den beri ‘sonsuz küçük’ denmektedir.
 • Olasılık hesabı, 17. yüzyılda Fermat ve Pascal tarafından kuruldu. Galileo,olasılık hesabının olabilirliğini ve gerekliliğini sezmişti.Olasılık hesabını daha sonra Laplace ve Gauss geliştirdiler.
 • Euclides,bütünün parçasından daha büyük olduğunu söylemişti. 19.yüzyılın ikinci yarısında kümeler kavramı ve teorisi doğdu.
 • Öklitçi olmayan geometrinin kurucuları, Lobaçevski,Bolyai ve Gauss ‘tur. Küresel geometri,paraleli olmayan geometridir.

Birinci Grup Matematikçiler

 • Thales (M.Ö. 624-547),
 • Pisagor (M.Ö. 569-500),
 • Zeno (M.Ö. 495-435),
 • Eudexus(M.Ö. 408-355),
 • Öklid (M.Ö. 330?-275?),
 • Arşimed (M.Ö. 287-212),
 • Apollonius (M.Ö. 260?-200?),
 • Hipparc-hos (M.Ö. 160-125),
 • Menaleas (doğumu, M.Ö. 80)
 • İskenderiyeli Heron (? -M.S.80) ,
 • Batlamyos (85- 165) ve Diophantos (325-400)

İkinci Grup Matematikçiler Kimlerdir

 • Johann Müler (1436-1476),
 • Cardano (1501-1596),
 • Descartes (1596. 1650),
 • Fermat (1601-1665),
 • Pascal (1623-1662),
 • Newton (1642-1727),
 • Leibniz (1646-1716),
 • Leibniz (1646-1716),
 • Mac Loren (1698-1748),
 • Bernoulliler (Bu aileden sekiz gözde matematikçi vardır. Bunlar; Jean Ber-noulli l667-1748, Jacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782…),
 • Euler (1707-1783),
 • Gespard Monge (1746-1818),
 • Lagrance (1776-1813),
 • Joseph Fou-rier (1768-1830),
 • Poncolet (1788-1867),
 • Gauss (1777-1855),
 • Cauchy (1789-1857),
 • Lobaçevski(1793-1856),
 • Abel (1802-1829),
 • BooIe (1815-1864),
 • Riemann (1826-1866),
 • Dedekind (1831-1916),
 • H. Poincare (1854-1912)
 • Cantor (1845-1918

Tarih Şeridi Nedir, Nasıl Yapılır? ve Matematik Tarihi Kronolojisi konularımıza da göz atabilirsiniz.