Tarihte İlk Anayasayı Kim Hazırlamıştır?

Anayasalar, bir ülkenin olmazsa olmazları arasında olan. Devletin ya da bir örgütün yönetimini belirlemekte yön gösterici olan temel ilke dizileri ya da kuralların yer aldığı bir bütündür.

Tarihte İlk Anayasayı Kim Hazırlamıştır?

Anayasalar, bir ülkenin olmazsa olmazları arasında olan devletin ya da bir örgütün yönetimini belirlemekte yön gösterici olan temel ilke dizileri ya da kuralların yer aldığı bir bütündür. Somutlaştırılmış bir yasal anayasa için bu kuralların ya da ilke dizilerinin bir yasal belgeye yazılması gerekmektedir. Sistemleştirilmiş bir anayasa için kapsamlı bir belgenin tek bir belge şeklinde yazılması gerekmektedir.

Birleşik Krallıkların anayasalarında da olduğu gibi bazı örgütlerin ya da devletlerin anayasaları, yazılı değildir. Kanunlar ve kurallar mahkeme davalarının içerisinde ya da antlaşmaların içerisinde yer almaktadır.

Yazıyı ilk bulan devlet olarak bilinen Sümerliler, anayasayı da ilk bulan devlet olarak bilinmektedir. 1877 yılında yapılan kazı çalışmalarında, milattan önce (M.Ö) 2300 yıllarında en eski yazılı kanunlar olduğu iddia edilen kanıtlar bulunmuştur. Bu yazılı kanunlar Lagaş şehri kralı olarak bilinen Urukagina tarafından çıkarıldığı belirlenmiştir. Belgelere ait kalıntılar bulunmuş olsa da ne yazık ki belgenin tamamına henüz hala erişilmemiştir.

Bu yazılı ilk yasanın içerisinde halka yani Sümerli vatandaşlara sunulan bir takım haklardan söz edilmiştir. Bu haklara örnek verecek olursak, dul ve yetimleri zengin tefecilerden koruduğu yine dul ve yetimlere vergi indirimleri uygulandığına dair maddeler yer almaktadır.

Sümerlilerin yazıyı bulmasından sonra pek çok devlet yazıyı kullanmaya başlamıştır. Aynı zamanda anayasayı bulup kullandıktan sonrada aynı şey gerçekleşti. Diğer devletler, Sümerlilerden anayasayı ve belirli bir düzen içerisinde yaşamak için gerekli olan kuralların yazılı olduğu belgeyi örnek alarak kullanmaya ve kendi devletlerine ve örgütlerine uygun olacak şekilde yazıp düzenlemeye başlamıştır.

Şuanda bilinen en eski belge şeklinde olan kanunlar 2050 yılında M.Ö’ye ait olan Ur- Nammu Kanunlarıdır.

Tarihte bilinen en eski kullar ise birden fazladır. Bunlar şu şekildedir;

  • Babil Hammurabi Kanunları
  • İsin Krallığı Lipit- İştar Kanunları
  • Musa’ya ait Mozaik Kanunları
  • Asur Kanunları
  • Hitit Kanunlarıdır.

Yasalar ve kanunlar bir devletin düzen içerisinde olmasını sağlayan maddelerden ve kurallardan meydana gelir. Ancak ne yazık ki her zaman amacına hizmet etmek için kullanılmaz. Pek çok yanlış kanun ya da yasa insanların düzenli yaşamasını ve huzurlu bir Millet oluşturmak yerine tam tersi huzuru bozan maddeler olmuştur. Bu yasalara ise en eski M.Ö 651 yılında bir katip tarafından Atina şehir devletinin halkına acımasızca yaklaşımlarını, kurallarını ve sözlü yasalarını bir kitap haline getirmiştir. Bu belgelere bakıldığı zaman en ufak bir suçu bile ölüm cezasıyla cezalandırdığı görülmektedir. Kitabın yazarı, yani katibin ismi Draco olduğundan dolayı, günümüzde ağır cezalara genellikle  ‘Draconian’ denilmektedir. Anlamı ise Dracon yasaları gibi gaddar demektir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da sık sık değişikliklere uğramıştır. Ancak ilk 3 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemezdir.